บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยทีมงานบริหารและการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพรุ่นใหม่ในเครือของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   

ที่ ทัช ทุกหน่วยงานและพนักงานของเราทุก8น ล้วนมีปณิธานที่จะใช้ประสบการณ์ของทัช นำพาศักยภาพแห่งความเป็นมืออาชีพของลูกค้า สู่ความสำเร็จสูงสุดร่วมกันด้วยประสบการณตรงในการใ้ห้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทัช พร็อพเพอร์ตี้พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการ บริการอสังหาริม ทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
+ดูรายละเอียดเพิ่มเติม+   

Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 0 2661 7333. Privacy Statement Term & condition