อาคารที่ Touch เข้าตรวจสอบ
อาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ตรวจสอบอย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพ
ขอใบเสนอราคา
 
 
 

เพื่อตอบรับกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยการตรวจสอบอาคารและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร  เจ้าของอาคารจึงต้องจัดให้มี
การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว

ทัช Building Inspection เป็นบริการตรวจสอบอาคาร ด้วยความพร้อมของบุคลากรด้านวิศวกรรมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และสิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ จากประสบการณ์ตรงในระบบงานต่างๆ ของอาคารทุกประเภท ที่จะ
นำมาใช้ในการตรวจสอบอาคาร เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน คุณจึงมั่นใจได้ว่าอาคารของคุณจะได้รับการตรวจสอบ
อย่างมีระบบ และได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อตอบรับกับกฏหมายใหม่ว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร
ทัช จึงจัดให้มีบริการตรวจสอบอาคารที่เน้นในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
โดยแบ่งเป็นขอบเขตของการตรวจสอบอาคารดังนี้

  การตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี (5 ปี 1 ครั้ง)
  การตรวจสอบปกติทุกปี

ทัช ได้รับความไว้วางใจให้เข้าตรวจสอบมากกว่า 50 โครงการ อาคารสำนักงาน
โรงงาน อพาร์ตเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า ป้ายโฆษณา และอื่นๆ รวมพื้นที่กว่า 3.5 ล้านตารางเมตร

  ผลงานและประสบการณ์ของบริษัทฯ

 
Copyright 2008 Touch Property Company Limited. All rights reserved. Tel. 0 2661 7333. Privacy Statement Term & condition